Chúng tôi đã khai thác mật ong rừng như thế nào?

     Tại vùng quê Tiên Phước, Quảng Nam, như thể đánh đố lòng người, loài ong mật nơi đây thường xây tổ, làm mật trên cành cao, tận nơi rừng sâu, núi hiểm. Để khai thác, chắt lọc được những giọt mật giá trị này, những người thợ của chúng tôi đã “cơm đùm,

Continue Reading